Szabadtéri programok kicsiknek - nagyoknak

Szentivánéj

A szentiváni ünnepen a Kacskaringók a nyári napforduló körüli mágikus cselekmények és autentikus szokások felelevenítésével kínál komplex foglalkoztatót:

- rituális máglyagyújtással
- szerelmi varázslással
- almasütéssel
- tűzcsóválással
- tüzes karikák eregetésével
- tüzes fazék-dobással
- tüzes seprű táncoltatásával
- tűzugrással
- egyéb közösségi tűz-rituálékkal, zeneszóval, tánccal

A felidézendő, archaikus szokásműveletek mellett – igény szerint ill. előzetes szakmai egyeztetés alapján – népi játékok széles tárháza és kézműves műhely szintén színesítheti Szent Iván éjjelének mulatságát.

A szentivánéji programot a Csürrentő zenekar kíséri. A Csürrentő furulyákkal, dobbal, kobozzal, bőgővel és énekkel délszláv, moldvai, gyimesi, csángó és román autentikus muzsikát játszik.

A szentiváni tüzes program játékideje 90 - 120 perc


Farsangolás

Vízkereszt és húshagyó közti időszak az udvarlás, a szerelem- és termékenység-varázslás, a téltemetés és a gonoszűzés mulatságos ideje.
A Kacskaringók virtustársulat a rituális farsangi népszokásokat felelevenítve gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt komplex és látványos farsangolást kínál, az alábbi programelemekkel:
– maskarás alakoskodó felvonulás, melyben megtalálható az óriás- ill. busómaszkos ördög- és állatalakoskodás, profán farsangi rigmusokkal, harsány népzenei kísérettel, ostorpattogással, a nézők és bámészkodók toborzásával és aktív bevonásával
– archaikus kecskejáték, kecskealakoskodás, a közönséget foglalkoztatva, bevonva a dramatikus játéksorba
- a farsanghoz kapcsolódó rituális szerelmi jóslások felkínálása: viaszöntés, babvetés, cédulajóslás
– farsangi táncos játékok és táncház: egy rövid néptáncbemutató után játékos táncházat kínálunk a résztvevőknek, melyben egy-egy néprajzi tájegység könnyen tanulható táncát járhatjuk közösen, élő népzenei talpalávalóra, a Csürrentő zenekar jóvoltából
– népi játékok, eszközös foglalkoztatók a farsang jegyében: kakas-üttetés, kakaslövés egyszerű nyílpuskával, ördögcsúzli, hordóba-dobáló, dió-malom – csupa olyan ügyességi játék, melyet kicsi és nagy, öreg és fiatal egyaránt kipróbálhat
- kézműves tevékenységek felkínálása: ágas-bogas ördögfej készítése gyapjúból, rongybabák és csuhéfigurák fércelése, a legkisebbeknek pedig termény-installációk megalkotása

Ördög vigye a telet! - téltemetés

Társulatunk télkiűzésében a résztvevőkkel közösen, síppal-dobbal búcsúztatjuk el a telet, melynek során:
- perbe fogjuk
- elítéljük
- tüzes seprűvel kiseprűzve máglyára küldjük a telet jelképező kiszebábot, hiába próbálja védeni a szájtáti bíróság előtt a kijelölt ügyvéd, az ördög maga…
A komplex dramatikus népszokás után igény szerint farsangi eszközös népi játékokkal múlatjuk az időt, melyek gyerekeket, felnőtteket, egész családokat izgalmas és mulatságos próbatétel elé állíthatnak.
Eszközös játékaink között megtalálhatók: kakasverés, kakaslövés nyílpuskával, diócsúzli, diómalom, hordós csutkadobás, tulipános memória- ill. tapintó láda.
Az eszközös foglalkoztató mellé bunyevác rituális egészségvarázsló kézműves tevékenységet kínálunk.

„Ördög vigye a rosszkedvet…”
harsány alakoskodó felvonulás ill. menet síppal-dobbal, kikiáltóval és óriásmaszkos alakoskodóval
Virtustársulatunk szabadtéri fesztiválok megnyitójára hangos és lendületes alakoskodást kínál, melyet moldvai népzenészek kísérnek töröksíppal, kétfenekű dobbal, időnként szaxofonnal is…
A menetben ördögöt ábrázoló óriásmaszkos alakoskodó és a telet jelképező nagy méretű kiszebáb halad a zenészekkel, a felvonulást ill. a programsorozatot vásári stílusú kikiáltó fogja össze és tereli.
A menet célja nem pusztán a figyelemfelkeltés, hanem a bámészkodók bevonása, a programsorozat leendő nézőinek toborzása egyaránt fontos.

A komplex program játékideje 120 – 150 perc, a menetet nem számítva.
A kiszebáb elégetése kizárólag szabadtéren kivitelezhető, az eszközös foglalkoztatók ill. a kézműves tevékenység beltéren is megállja a helyét.

Lucázás

E jeles gonoszjáró napra olyan komplex programot kínálunk, mely tartalmazza az ünnephez kapcsolódó dramatikus alakoskodást, népi szabály- és virtusjátékokkal teli foglalkoztatót ill. a Luca nap elmaradhatatlan rituális cselekvéseit, a szerelmi jóslásokat és varázslásokat egyaránt.

A három órás foglalkoztató az alábbi cselekvésekből áll:
• maskarás alakoskodás: Luca asszony és tökmaszkos alakoskodó
• eszközös népi játékok és virtusjátékok a nézők megmozgatásával, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt
• hagyományőrző szerelmi jóslások ill. varázslások: viaszöntés és Luca-gombócok főzése
• Luca-búza kínálása a foglalkoztató alatt folyamatosan

Tüzet viszek. . .

Társulatunk a történelmi Magyarország területéről kínál - mágikus cselekmények és autentikus szokások felelevenítésével - olyan komplex foglalkoztatót, melyben az évkör ünnepeiből és jeles napjaiból a tűzzel kapcsolatos rituális cselekvéseket kínáljuk a résztvevőknek.

A programban felmutatott és felkínált cselekvések:
- rituális máglyagyújtás, tűzzel és vízzel
- tüzes seprők repítése
- gyümölcsökkel való mágikus cselekvések (almasütés és magköpés)
- sajbózás, tüzes karikák eregetése
- tűzcsóválás
- növényekkel való mágikus cselekvések (koszorúdobás, bodzaág és szarkaláb égetése)
- parazsas fazék repítése
- kakaslövés nyílpuskával, tüzes vesszőkkel
- tűzugrás


A felidézendő, archaikus szokásműveletek – biztonságtechnikai szempontból – előzetes szakmai egyeztetés igényelnek.

A tüzes komplex foglalkoztató program játékideje 90 – 120 perc.

Alapvető technikai feltételek: komplett hangosítás térmikrofonnal és 2 mikroporttal, nagy adag tűzifa a máglyához, 4 vödör víz ill. a szabadban egy olyan tágas tér, ahol nagy tüzet lehet rakni…Húsvétoló

Műhelyünk a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó szokásokból álló komplex, egész napos foglalkoztató programot kínál. A népi kultúrában használatos, rituális elemekből összeállított lendületes programsorozat a résztvevők életkorát tekintve mindenkit megszólít, gyerekeket és felnőtteket, nőket és férfiakat egyaránt.

A feltámadás ünnepe nemcsak Jézus mennybemenetelét, de a természet, az élő, teremtett világ megújhodását is jelenti. A hosszú böjti időszak utáni ételszentelés, a napkeltét váró virrasztás, a határjárás és a különféle termékenységre vonatkozó tojás-játékok szokása mind-mind ezen ébredés jelképei.

A programsorozat kizárólag a húsvéti ünnepkörben megjelenő szokásokat, játékokat és rituális cselekvéseket, alkotó tevékenységeket mutatja- ill. eleveníti fel, az érdeklődők és résztvevők aktív bevonásával.A komplex húsvétoló az egész napos program során az alábbi programelemeket kínálja:

- harsány figyelemfelkeltő és toborzó menetek a Csürrentő zenekar moldvai zenéjével, kikiáltókkal, viseletbe öltözött leányokkal és legényekkel

- „türkölősdi és a többiek” – különböző tájegységek húsvéti tojásjátékai kicsiknek és nagyoknak: tojás-ütés, tojásbavágás, csingározás (tojásdobás), tojásfogadás és sejberolás (tojásgurítás)

- locsolás / locsolkodás, ismétlődő módon, a dramatikus szokásvilág felmutatásával, versekkel és rigmusokkal és az elmaradhatatlan vödör vízzel… (húsvét vasárnap és vízbevető hétfőn)

- húsvéti kakaslövés, kezdetleges nyílpuskával, jelképes fa-kakasra

- „vesszőcsapulás”, termékenységvarázsló és betegségűző játékos vesszőzés

- kézműves tevékenységeink:

• autentikus tojásfestő technikák bemutatása és kipróbálása
• tojáspingáló technikák bemutatása és kipróbálása
• gyapjúbárány és csuhényúl készítésének felkínálása
• húsvéti, vesszőből font koszorúk, tojáskoszorúk készítése
néptánc bemutató és moldvai táncház, tánctanítással, a Csürrentő zenekar élő zenéjével – igény szerint

A programsorozatot 3 napon keresztül (nagyszombat, húsvét vasárnap és vízbevető hétfő) kínáljuk, naponta 10 órától 17 óráig. A kézműves alkotótevékenységek – rövid szünetek kivételével – folyamatosan kipróbálhatók, a tojásjátékok is folyamatosan játszhatók, a zenés-bábos menetek és a tánc-táncoltatás idejét leszámítva.
Társulatunk a programsorozat kivitelezéséhez drámapedagógus, művészetpedagógus és néptáncpedagógus munkatársakat biztosít. A húsvétoló programban kb. 15 munkatársunk dolgozik annak érdekében, hogy minden érdeklődő kellő figyelmet és segítséget kapjon a játékok, táncok és alkotó tevékenységek során, így a komplex húsvéti rendezvénysorozat minden résztvevő számára izgalmas ill. mozgalmas, maradandó élménnyé válhat.Pünkösdi virtuskodás

Társulatunk Pünkösd kapcsán eszközös népi virtusjátékokat kínál családi jelleggel, azaz kicsinek, nagynak egyaránt, melyben a család együtt játszhat, próbára téve ügyességét, koncentrációját, együttműködését.

A pünkösdi próbák során az ünnephez kapcsolódó zöldág hagyományát is felmutatjuk ill. kínáljuk a résztvevők számára.

Az alábbi eszközös virtusjátékokat kínáljuk a játékos kedvűeknek:

- barcasági kakaslövés, egyszerű nyílpuskával, nádvesszőkkel, fa-kakasra célozva
- szatmári kakas-üttetés, akácrúddal, csuklyával a fejen, jelképes fa-kakast használva
- tolórúd, gyerek méretben, taktikával, virtussal működtetve
- törökkopányi csizmagyűjtő játék, kampós botok használatával
- pingált nagyméretű memórialáda, a rövid távú emlékezőképesség csiszolására

A játéksor folyamán legalább három sikeresen teljesített játékos próba után - kézműves munkatársunk segítségével - csuhéval díszített zöldág-koszorúkat készíthetnek, majd viselhetnek a játékokban résztvevők.MedvejátékHagyományőrző medvejátékunkban a medvének öltözött alakoskodó, az őt mozgató medvetáncoltató és egy népi hangszereken játszó zenész a közönséget aktívan foglalkoztatva eleveníti fel a régi medvealakoskodó játékok hangulatát.

Medvénk makacs, nehéz felfogású, ám barátkozó állat, így a közönséget percről percre bevonja a játékba, miközben némi noszogatásra csak megmutatja különleges tudását…

A játékot zenészünk az elejétől a végéig síppal – dobbal kíséri, s reméljük nem csak a medvénket, de a közönséget is meg tudja táncoltatni.

A medvealakoskodó játékideje kb. 30 perc, ha a közönségünk nyitott partnerré válik, tovább is eltarthat.KecskejátékAz archaikus kecskejátékok dramaturgiáját felhasználva kecskealakoskodást kínálunk, a közönséget foglalkoztatva, bevonva a dramatikus játéksorba.
Táltos kecskénk a világ nyolcadik csodája, számol, táncol, álmot fejt és a jövőbe lát, s nem veti meg a szépasszonyokat sem. Ám kissé makacs, a gazdájára kevéssé hallgat…
A vásári jellegű alakoskodásban minden probléma ebből ered. A kecskejáték során a közönséget bevonjuk a harsány történésbe, sőt, kérjük, hogy ne csak részese, alakítója is legyen a történéseknek.
A kecskealakoskodó játékideje kb. 25 perc, akár szabad téren, akár beltéren játszható.Szüreti játszóAz évkör népi hagyományaiban október, Mindszent Hava nem csak a szüret, hanem a kukoricafosztás és a pásztorhagyományok ünnepe is egyben. E hónap is jeleskedik a szerelmi- és időjóslások rituális és játékos tevékenységeiben.
Műhelyünk a rituális népszokásokat felelevenítve gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt komplex és látványos Mindszentek havi foglalkoztatót kínál, az alábbi programelemekkel:
– maskarás alakoskodó felvonulás, síppal – dobbal, harsány népzenei kísérettel, ostorpattogással, a nézők és bámészkodók toborzásával és aktív bevonásával
- az októberhez kapcsolódó rituális szerelmi jóslások felkínálása (Júdás napja): viaszöntés, babvetés
– pásztortáncos játékok és táncház: 20 perces néptáncbemutató, melyben társulatunk gömöri táncokat (juhászbotoló és gömöri lassú ill. gyors csárdás) mutat be, majd játékos táncházat kínálunk a résztvevőknek, melyben a gömöri csárdásokat tanulhatjuk és járhatjuk közösen
– népi játékok, eszközös foglalkoztatók a szüret, a kukoricafosztás és a pásztorélet jegyében:
kukoricafosztás (morzsolás) és kézi darálás, szőlőpréselés (hagyományos préssel), játékos nyájterelés kampós pásztorbotokkal és fa bárányokkal, gólyalábazás, mászórúd (5 méter magas oszlop, rajta apró ajándékokkal rakott vaskerék, melyeket az ügyesebb próbálkozók lehozhatnak), dió-malom, hordó-dobáló, napszurkáló, dióverő – csupa olyan tevékenyég és eszközös ügyességi játék, melyet kicsi és nagy, öreg és fiatal egyaránt kipróbálhat
- kézműves tevékenységek felkínálása: rongybabák és csutka- és csuhéfigurák készítése, a legkisebbeknek pedig őszi termény-installációk megalkotása